Om artros

Vad är artros?

Artros är en mycket vanlig ledsjukdom. Var fjärde svensk över 45 år har artros, men även yngre kan drabbas. Enligt forskningen är den bästa behandlingen att man är fysiskt aktiv, därför är det vanligt att man blir ordinerad fysisk aktivitet, det vill säga ”fysisk aktivitet på recept”. Vissa personer har mycket besvär av sin artros, och då kan det vara aktuellt med en höftprotesoperation, vilket innebär att man får en ny höftled.

Tre vanliga och felaktiga uppfattningar om artros  
  • "Artros innebär att leden är utsliten.”
  • "En led som är drabbad av artros måste vila.”
  • "Artros behandlas alltid bäst med operation.”


Artros drabbar framför allt brosket
Artros drabbar hela leden, men framför allt ledbrosket (brosket är en elastisk vävnad som ger stadga och har även stötdämpande egenskaper). I en frisk led finns en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. I en led som drabbats av artros uppstår en obalans där nedbrytningen tar överhanden. Vid de flesta fall av artros vet man inte varför detta sker.

Artros ger oftast, men inte alltid, mer eller mindre påtagliga symtom. Dessa symtom kan man själv påverka så att de minskar. Det finns mycket man kan göra för att bli bättre.

Höft

Faktorer som ökar risken för artros
Det är inte helt klarlagt vad artros beror på, men det finns flera faktorer som ökar risken att få artros, som hög ålder, tidigare ledskada, övervikt och ärftlighet. Artros är också vanligare bland kvinnor än män. Däremot vet man att sjukdomen sällan beror på att man har belastat sina leder för mycket.


Röntgen behövs inte för diagnos
Det finns flera sätt att ställa diagnos. Det är vanligt att man tror att det krävs röntgen, men det kan dröja 10–15 år innan artros syns på röntgenbilder. Om man förlitar sig enbart på röntgen kan patienter därför få ha ont och få vänta på behandling onödigt länge. Därför är det bättre att en fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare ställer diagnos genom att göra en fysisk undersökning och lyssna på vad patienten berättar om besvären.

Hur behandlas artros?

För de flesta: Kunskap, träning och viktkontroll
Behandling av artros brukar illustreras genom en pyramid. Behandlingarna i botten räcker för de flesta och har inga biverkningar. Därför erbjuds de först. Om detta inte skulle vara tillräckligt går man vidare till nästa nivå.

I pyramidens bas finns information, träning och viktkontroll. Enligt svenska och internationella rekommendationer är detta den grundläggande behandlingen vid artros och ska erbjudas alla artrospatienter så tidigt som möjligt. Det är stor fördel att träna den värkande leden tillsammans med en fysioterapeut. Det ger oftast snabbare och bättre resultat än att träna på egen hand. Du kan också få behandling i en så kallad ”artrosskola”. Artrosskola är en patientutbildning som leds av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Här får du kunskap om hur, när och vad du bör träna. Du får också hjälp att ta fram ett träningsprogram som hjälper mot dina besvär och som du kan fortsätta med när artrosskolan är slut. Ett träningsprogram som är framtaget av en fysioterapeut hittar du även på denna sida.

Pyramid

För vissa: smärtlindrande behandling
Många får tillräcklig hjälp av den grundläggande behandlingen för att kunna leva ett gott liv. Nästa steg omfattar läkemedel och annan smärtlindrande behandling. Vissa kan behöva komplettera med nivå två i pyramiden för att kunna fortsätta vara aktiva.För ett fåtal: operation
Överst i pyramiden finns operation med höftprotes. Innan höftprotesoperation blir aktuellt för just dig så skall du ha genomgått den grundläggande behandlingen. Endast 10–15 % av de som genomgått denna behandling behöver opereras.Mer information om artros
Du kan läsa mer om artros och vad du kan göra åt den på Reumatikerförbundets hemsida.

På www.1177.se finns också bra information om artros. Skriv in sökordet artros.