Före operationen

Var i god form före operationen
Det är ansträngande för kroppen att operera in en ny höftled. Men genom att träna upp kondition och styrka i benmusklerna så blir det lättare för dig att röra dig tiden efter operationen. Andra fördelar med träning är att risken för komplikationer minskar, till exempel blodpropp och lunginflammation. Din fysioterapeut hjälper dig att komma igång med träningen.


Kost och vikt
En god kosthållning är också viktig för att ge kroppen en bra motståndskraft. Dessutom kan du lättare bygga upp dina muskler genom att äta bra. Om du är kraftigt överviktig kan det vara nödvändigt att du går ner i vikt inför operationen. Detta underlättar själva operationen och läkningen efteråt. Vänd dig till en dietist för råd och stöd.

Att vara fysiskt aktiv och äta bra påverkar även den psykiska hälsan positivt. Det är viktigt att må psykiskt bra inför operationen. Om du mår dåligt, till exempel lider av en depression, kan du behöva behandlas för detta innan du opereras. Prata med din läkare i så fall.


Till dig som är rökare
Det finns flera goda anledningar till att fimpa inför operationen. När du är rökfri läker dina sår snabbare, din blodcirkulation och kondition blir bättre, vilket innebär att du återhämtar dig snabbare vid ansträngning. Det bästa är om du kan sluta röka helt och hållet. Om detta inte är möjligt så bör du åtminstone avstå från att röka 4–8 veckor före och 6 veckor efter operationen. Ta hjälp av vårdpersonal för råd och stöd om att sluta röka.
 

Förbered ditt hem
Du kan förbereda hemma genom att:

 • Placera saker du använder dagligen lättillgängligt.
 • Ta bort lösa mattor, eller förankra dem med halkskydd.
 • Handla hem mat, laga till och frysa in.


Gånghjälpmedel
Om du är i behov av kryckor eller en rullator kan du få hjälp av din fysioterapeut. Ni provar tillsammans ut något som passar dig. Fysioterapeuten ger även råd om hur du kan röra dig på bästa sätt för att undvika att trilla. För att minska fallrisken vintertid kan du montera isdubbar på kryckorna för ett säkrare grepp.


Andra hjälpmedel

Om du är i behov av andra hjälpmedel kan du via vårdcentralen ta kontakt med en arbetsterapeut. Hjälpmedel anpassas efter dina behov. Exempel är strumppådragare, griptång, toalettstolsförhöjning, kudde som ökar sitthöjden för vanliga stolar och klossar för att höja sängen. Högre säng kan behövas för att undvika kraftig böjning av höftleden under de första tre månaderna efter operationen.

Andra hjälpmedel som kan komma till användning, och som du får skaffa på egen hand, är ett långt och bekvämt skohorn, elastiska skosnören, badborste med ett långt handtag samt en halkmatta. 

Så förbereder du dig
Olika regioner och kliniker har olika rutiner för hur förberedelsen inför operationen ska ske. Det brukar börja med ett inskrivningsbesök, som sker två veckor före operationen. Under detta besök träffar du vanligtvis ortoped, narkosläkare, sjuksköterska, fysioterapeut och ibland även en arbetsterapeut. Följande brukar ske under besöket:

 • Du får information om hur operationen går till och om vad sjukhusvistelsen innebär.
 • Du kan ställa frågor om allt som rör din sjukdom och din förestående operation.
 • Din allmänna hälsa gås igenom.
 • Blodtrycket kontrolleras samt blod- och eventuellt urinprov tas.
 • Läkarundersökning genomförs. Läkaren kontrollerar ditt blodvärde, blodsocker samt saltbalans för att säkerställa att njurarna och urinvägarna fungerar som sig bör.
 • Val av bedövningsmetod under operationen diskuteras med narkosläkare.
 • I de flesta fall får du också fylla i ett formulär om ditt hälsotillstånd och dina höftbesvär.
 
Berätta för läkaren om mediciner
Glöm inte att tala om för din läkare om vilka läkemedel du tar samt andra hälsobefrämjande preparat (till exempel naturläkemedel). Din medicinering kan behöva justeras inför operationen. Dessutom kan de preparat du tar vara olämpliga att kombinera med andra läkemedel. Berätta även om du är överkänslig mot någon medicin. Du kan få ut en lista över dina receptbelagda läkemedel genom att logga in på 1177 Vårdguiden.

 

När bör du undvika operation
Följande orsaker gör att du inte kan operera höften:

 • En infektion i kroppen, sår på benen samt feber. Detta ökar risken för dålig sårläkning, infektion i operationsområdet samt andra komplikationer. 
 • En hjärtinfarkt som skett under det senaste halvåret.

10 GODA RÅD TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN HÖFTPROTESOPERATION