Efter operationen

När operationen är klar så kommer du till en uppvakningsavdelning, där vårdpersonalen bland annat kontrollerar andning och blodtryck. Efter ett tag, vanligtvis några timmar, får du komma tillbaka till den vanliga avdelningen.


Gör det ont efteråt?
Själva operationen är smärtfri, men du kan känna smärta i området runt den nya höften efteråt. Vårdpersonalen finns alltid där för dig och stämmer hela tiden av hur du mår och hur ont du har. Vid behov kommer du erbjudas kompletterande smärtstillande läkemedel. Det är önskvärt att du kommer upp och rör på dig så fort som möjligt, bland annat för att undvika komplikationer som till exempel blodpropp. Du kommer dessutom att få ett läkemedel som förebygger blodpropp. Behandlingen ges via spruta i underhudsfettet på buken eller som tablett. Denna behandling brukar pågå i minst fyra veckor efter operationen. 


Vad du bör tänka på
Du kan troligtvis börja använda din nya höft redan samma dag som operationen, allra senast dagen efter. Om du har smärta i operationsområdet kan du förvänta dig att smärtan försvinner eller minskar kraftigt efter några dagar. Det är vanligt att känna sig lite stel i höften under en tid efter operationen. 


Hur lång är vistelsen på sjukhus? 

I regel behöver du inte stanna mer än ett till två dygn på sjukhuset, men ibland behövs längre tid. Det beror exempelvis på ditt hälsotillstånd och om du kan få hjälp vid hemkomsten eller inte. 


Träning ger dig styrkan tillbaka
Du måste vara beredd på att träna mycket efter operationen för att få tillbaka styrkan i musklerna. Även sättet du går på – det vill säga gångtekniken – behöver tränas upp. I början kan du använda kryckor eller andra gånghjälpmedel, de flesta klarar sig dock utan dem tre månader efter operationen. Om dina höftbesvär varit så långvariga att styrka och balans försämrats märkbart, kan du behöva fortsätta med gånghjälpmedel – åtminstone när du är utomhus. För att träna upp musklerna och din gångteknik bör du röra på dig varje dag.


Tiden efter operationen
Tänk på följande: 

  • Försök att undvika extremt tunga eller långvariga belastningar på den nya höftprotesen.
  • Aktiviteter som promenader, simning, golf, tennis, längdskidåkning, ridning och dans är inga problem att utföra. Utförsåkning kan fungera bra om du är en van skidåkare. Det finns en risk att höften hoppar ur led om du skulle råka falla i backen. 
  • Du avgör själv när det går bra att ha sex igen. 
  • Du kan börja köra bil igen när du fått tillbaka styrka och kontroll i benet. Det är upp till dig själv och ditt eget ansvar att avgöra när du kan köra på ett trafiksäkert sätt.
  • Det går bra att ligga på den sida du föredrar direkt efter operationen.
  • Du bör inte sitta på huk och inte heller utsätta höftleden för stötbelastning, till exempel löpning.

Höftträning

Följande övningar kan du göra både före och efter operationen. Före operationen för att behålla så god funktion som möjligt i din höft. Efter operationen som en del av din rehabilitering för att få tillbaka muskelkontroll och rörlighet i din höftled. Tänk på att diskutera med din fysioterapeut/sjukgymnast om vilken träning som passar dig bäst. 

Utför ditt träningsprogram 3 gånger/dag. Programmet tar cirka 15 minuter att göra. Varje övning utförs 10–15 gånger, så till vida du inte fått andra instruktioner.

Tänk på att knäna och tårna ska peka uppåt vid samtliga övningar som sker liggande.

Uppföljning efter operationen
När uppföljningen sker varierar mellan olika sjukhus. Ett återbesök brukar dock ske efter tre till fyra månader. Under besöket kontrollerar läkaren eller fysioterapeuten/sjukgymnasten hur rehabiliteringen går. Denna uppföljning kan också göras via telefon av en sjuksköterska.  


De flesta blir och förblir bra
När du väl fått din nya höftled så bör du kunna leva med den resten av livet utan behov av omoperation. Det kan de flesta. Om vi tittar på statistiken så är det bara fem av hundra som behöver opereras igen inom tio år, det vill säga en operation där hela eller delar av protesen behöver bytas ut. Var uppmärksam på nya symptom från höften och kontakta en läkare om det skulle uppstå. Det gäller oavsett hur lång tid det har gått efter operationen. 

Andra följder av behandlingen
Det är ganska ovanligt med komplikationer efter en höftledsoperation, men följande risker är bra att vara uppmärksam på:

  • Risk för infektion i samband med operationen. Därför används antibiotika före och i samband med operationen för att förebygga en bakterieinfektion.
  • Risk för blodpropp. Det är därför vanligt att man får medicin som förebygger detta. Att snabbt komma upp och röra sig efter operationen är det bästa sättet att minska risken för blodpropp i ben och lungor.
  • Höftleden kan gå ur led. Om höften hoppar ur led kan den läggas tillrätta igen. Detta görs vanligtvis med hjälp av en kortvarig narkos. Det brukar inte finnas något behov av att operationssåret öppnas på nytt.
  • Infektion i operationssåret. Kännetecken för detta brukar vara smärta och rodnad runt sårkanterna, huden kan kännas varm. Symtomen kan däremot variera mycket. Om du under månaderna efter operationen får mer ont eller får svårt att gå bör du kontakta din ortopedmottagning så fort som möjligt.

 

Angående tandvård
Vissa typer av tandvårdsbehandlingar bär med sig en risk för att bakterier läcker ut i blodet. De kan i sin tur hamna i den nya höftleden. Om du är nyopererad och ska genomgå viss typ av tandvårdsbehandling kan du behöva antibiotika i förebyggande syfte. Kom ihåg att tala om för din tandläkare att du har en ledprotes. Tandläkaren avgör sedan om du behöver antibiotika.

10 GODA RÅD TILL DIG SOM HAR GENOMGÅTT EN HÖFTPROTESOPERATION