Välkommen till Gångbar!

Välj KNÄ för information om knäprotesoperation eller HÖFT för höftprotesoperation.

Gångbar knä

KNÄ
Gångbar höft

HÖFT
Svenska Ledprotesregistret
Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg.
Telefon: 010-441 29 31, E-mail: slr@registercentrum.se